ของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใหญ่ เจ้านาย หรือหัวหน้า

ของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใหญ่

บทความนี้จะแนะนำไอเดียดีๆในการเลือกซื้อของขวัญปีใหม่สำหรับมองให้ผู้ใหญ่, เจ้านาย หรือหัวหน้าที่เราเคารพนับถือ ซึ่งเป็นการแทนคำขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำดีๆในการดำเนินชีวิต หรือการทำงานในช่วงปีที่ผ่านมา

สำหรับของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใหญ่ จะซื้ออะไรดีนั้น ขอให้ทุกคนลองตอบคำถามให้ได้ก่อนว่า

1.

2.

แล้วจากนั้นค่อยนำคำตอบมาประมวลดูว่า ของขวัญประเภทไหนที่น่าจะเหมาะสมกับผู้ใหญ่ท่านนั้นๆ เพื่อให้เป็นของขวัญสุดพิเศษ ที่เราตั้งใจจะมอบให้