เทพไฉ่ซิงเอี๊ย

ไฉ่ซิงเอี๊ยะ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือเทพไฉ่ซิ้งเอี้ยภาคบุ๋น ชาวจีนเชื่อว่าจะนำพาความร่ำรวย มีโชคลาภวาสนาดี ให้แก่ผู้ที่เคารพบูชา เสริมดวงให้มีแต่ความเฮง ทำให้สุขภาพแข็งแรง ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้นในครอบครัว
  • ขนาดสินค้า 9 x 16 x 7 นิ้ว
  • ราคา 2,400 บาท
  • วัสดุทำมาจากเรซิ่นหล่อขึ้นรูป งานทองพ่นทราย
ของขวัญปีใหม่