ภาพแขวนผนัง รูปในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9
กรอบรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9 นิยมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใหญ่ ของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า แทนความหมายมงคล ให้เจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การประกอบธุรกิจก็เจริญเติบโต ครอบครัวอยู่สุขสบายไม่มีทุกข์ร้อน
  • ขนาดกรอบรูป 9 x 11 นิ้ว
  • ราคา 350 บาท
  • สามารถตั้งโต๊ะทำงานได้ หรือนำไปแขวนผนังก็ได้
ของขวัญปีใหม่